Registration fee:

 • €0.60 per contact hour
 • €72 (course of 120 contact hours)
 • €48 (course of 80 contact hours)

Books/Course materials/Extras:

 • Extras € 1 (all inclusive)
 • Course: € 4
 • Textbook and/or workbook: See price list

  BOEKEN NEDERLANDS SCHOOLJAAR 2018-2019
  1.1 alle trajecten 15,5 Zo gezegd 1.1 (€15,5)
  1.2 M  traject 13 Zo gezegd 1.2 M (€13)
  1.2 S    traject 9 Zo gezegd 1.2 S (€9)
  1.2 M+S alle trajecten 17 Zo gezegd 1.2 M + Zo gezegd 1.2 S 
      MONDELING GEWOON
  2.1 M + 2.2 M 26,5 Zo gezegd 2.1 M (€13) + Zo gezegd 2.2 M (€13,5)
  2.1 M + 2.2 Mwerk 26,5 Taal werkt beter NIEUW
  2.3 M + 2.4 M 27 Zo gezegd 2.3 M (€13,5) + Zo gezegd 2.4 M (€13,5)
  3.1  33 Aan het woord 3.1
  4.1 5 cursus
  conversatie 5 cursus
      SCHRIFTELIJK GEWOON
  2.1 S + 2.2 S 20 Zo gezegd 2.1 S (€10) + Zo gezegd 2.2 S (€10)
  2.3 S + 2.4 S 20 Zo gezegd 2.3 S (€10) + Zo gezegd 2.4 S (€10)
  3.2 19,5 Beter Nederlands NIEUW (€14,5)+ cursus (€5)
  4.2 19,5 Beter Nederlands NIEUW (€14,5)+ cursus (€5)
      MONDELING KORT
  2.1 M + 2.2 M kort 18 Zogezegd 2.1 M (€13) + cursus (€5)
  2.3 M + 2.4 M kort 16,5 Taalrecht 2.3 M (€11,5) + cursus (€5)
  3.1 kort 5 cursus
  4.1 kort 5 cursus
  conversatie kort 5 cursus
  trapje hoger 4.1 kort 5 +
  25,5
  cursus (€5)+ vrij te koop Academische taalvaardigheden (€25,50)
      SCHRIFTELIJK KORT
  2.1 S + 2.2 S kort 15 Zogezegd 2.2 S (€10) + cursus (€5) 
  2.3 S + 2.4 S kort 16,5 Taalrecht 2.4 S (€11,5) + cursus (€5) 
  3.2 kort 19,5 Beter Nederlands NIEUW (€14,5)+ cursus (€5)
  4.2 kort 19,5 Beter Nederlands NIEUW (€14,5)+ cursus (€5)
  trapje hoger 4.2 kort 30,5 Academische taalvaardigheden (€25,5) + cursus (€5)
      MONDELING EXTRA KORT
  2.1 M + 2.2 Mextra kort 18 Zo gezegd 2.1 M (€13) + cursus (€5)
  2.3 M + 2.4 Mextra kort 16,5 Taalrecht 2.3 M (€11,5) + cursus (€5)
  3.1 extra kort 5 cursus
  4.1 extra kort 5 cursus
      SCHRIFTELIJK EXTRA KORT
  2.1 S + 2.2 S extra kort 15 Zogezegd 2.2 S (€10) + cursus (€5) 
  2.3 S + 2.4 S extra kort 16,5 Taalrecht 2.4 S (€11,5) + cursus (€5) 
  3.2 extra kort 19,5 Beter Nederlands NIEUW (€14,5)+ cursus (€5)
  4.2 extra kort 19,5 Beter Nederlands NIEUW (€14,5)+ cursus (€5)
  Latijns schrift 5 cursus (€5)
  Hoger onderwijs 21,5 Taal@hoger onderwijs
  Eigen zaak 5 cursus (€5) deel 1+bijlage
  theoretisch rijbewijs    
  AFS   Nog niet gekend
  Imams 1 krijgen cursus in de les
    5 Grammatica
       
       
  NEDERLANDS AVOND KORT 1X PER WEEK RG 3 + 4
  3.1 33 Aan het woord 3.1
  3.2 19,5 Beter Nederlands NIEUW (€14,5)+ cursus (€5)
  4.1 5 cursus
  4.2 19,5 Beter Nederlands NIEUW (€14,5)+ cursus (€5)
       

Prijsverminderingen en vrijstellingen