Leer in Limburg
Engels
Hello, how are you?

Engels voor anderstaligen

Flyers Engels voor anderstaligen page 0001

 • aparte cursus voor absolute beginners (0.1)
 • aangepaste lesmethode
 • aangepast handboek
 • geen kennis van Nederlands nodig
 • namiddag
 • 2x/week 

 

Engels standaardcursussen

 • 1.1 en 1.2
  • ook start in oktober
 • 2.1
  • nieuw handboek
  • Engels bruikbaar en nuttig op het werk, om te reizen en voor sociale contacten
  • focus op volwassenen
 • 3.1 en 4.1
  • spreekcursus
  • voor gevorderden en erg gevorderden
  • professionele en academische contexten

 • 4.2 
  • lees-en schrijfcursus
  • voor erg gevorderden
  • professionele en academische focus
  • leidt tot certificaat C1/effectiveness (in combinatie met 4.1)

 • conversatie
  • voor heel gevorderde sprekers
  • na RG 4
  • om de taal te perfectioneren

 • conversatie voor senioren
  • 1/x week 60 lesuren
  • korte cursus
  • vrijdagnamiddag
  • doelgroep senioren

 

Engels snelle cursus voor studies en werk

 • 2.3 en 2.4
 • korte cursus
 • 70 ipv 120 lesuren
 • voor vlotte leerders
 • vervolg in januari
 • spreken, schrijven, lezen en luisteren
 • lesinhoud is goed bruikbaar voor werk en studies
 • algemeen academisch en professioneel maar geen gespecialiseerde vaktaal
 • voor hogeropgeleiden

 

Engelse literatuur

Deze cursus (waarin Engels gesproken wordt) focust op hedendaagse Engelstalige literatuur, met regelmatige uitstapjes en verwijzingen naar gekende klassiekers.

Je bekijkt grote namen, bestsellers, maar ook persoonlijke (soms minder bekende) favorieten. Aan de hand van audio-en beeldfragmenten (bv. de boeken of verfilmingen), interviews met auteurs, enz wordt gepeild naar het belang, de interpretatie en de redenen voor hun populariteit.

‘A love for reading’ is een vereiste! Er wordt van jou verwacht behoorlijk wat Engels te lezen en hierover van gedachten te wisselen met je medecursisten.’

 

Engels voor lesgevers secundair onderwijs CLIL

            Link naar info CLIL