Vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor studie, opleiding of stage.

De bevoegdheid om vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt te verlenen voor een studie,
opleiding of stage werd op 1 januari 2017 overgedragen van RVA naar VDAB.

Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een vrijstelling van beschikbaarheid wensen voor het volgen van een studie, opleiding
of stage, moeten nu een aanvraag indienen bij VDAB. Alle informatie hierover vindt u op www.vdab.be/vrijstellingen.