Leer in Limburg
Frans
Salut, comment vas-tu?

Frans voor anderstaligen

Flyers Frans voor anderstaligen page 0001

 • aparte inleidingscursus voor absolute beginners
 • aangepaste lesmethode
 • aangepast handboek
 • geen kennis van Nederlands nodig
 • namiddag
 • 2x/week 

 

Frans standaardcursussen

 • 1.1 en 1.2
  • starten ook in oktober
 • 3.1 en 4.1
  • spreekcursus
  • voor gevorderden en erg gevorderden
  • eigen cursus

 • conversatie
  • voor heel gevorderde sprekers
  • na RG 4
  • om de taal te perfectioneren

 

Frans voor op het werk 2.1

Wat?

 • algemene taalvaardigheden die in elk beroepenveld, op elke werkvloer gebruikt kunnen
  worden met de noodzakelijke structuren en woordenschat

Voor wie?

 • iedereen die Frans spreken, schrijven en verstaan nodig heeft (zal hebben) op het werk
 • iedereen die zich goed wil voelen op het werk met Frans
 • iedereen die zich wil voorbereiden om werk te vinden of om een andere job te doen

Prijs?
- inschrijving: €180
- lesmateriaal: nog te bepalen

Wat leer je?

Je leert

 • je zelfzeker uitdrukken en vlot en correct communiceren met de juiste structuren en de gepaste woordenschat
 • allerlei gesprekken die je op het werk moet voeren zoals telefoneren, kennismaken, gesprekken met collega’s, bazen, klanten, de bedrijfsarts, …
 • over alles wat je tegenkomt op je werk, zoals producten, diensten, werkroosters, veiligheidsvoorschriften, vervoer, …
 • over sociale vaardigheden op de werkvloer, zoals samenwerken, onderhandelen, conflicten oplossen, kritiek of complimenten geven en ontvangen, …
 • het schriftelijke verkeer, zoals e-mails schrijven , rapporteren, verslagen maken, …2.1
 • spreken, schrijven, lezen en luisteren op de werkvloer
 • lesinhoud met focus voor op het werk 
 • op het werk in het algemeen bruikbaar maar geen gespecialiseerde vaktaal
 • twee niveaus

 

Frans snelle cursussen

 • korte cursussen
 • 70 ipv 120 lesuren
 • voor vlotte leerders
 • vervolg in januari