1.Inschrijvingsgeld:

  • €0.60 per lestijd
  • €72 voor een cursus van 120 lestijden
  • €48 voor een cursus van 80 lestijden

2. Extra lesmateriaal

  • extra lesmateriaal: €1 alles in

3. Handboeken en/of werkboeken

4. BOEKEN NEDERLANDS SCHOOLJAAR 2019-2020
1.1 alle trajecten 16 Zo gezegd 1.1 (€16)
1.2 M traject 13,5 Zo gezegd 1.2 M (€13,5)
1.2 S   traject 9,5 Zo gezegd 1.2 S (€9,5)
1.2 M+S alle trajecten 23 Zo gezegd 1.2 M Zo gezegd 1.2 S
Latijns schrift 5 cursus (€5)
    MONDELING GEWOON
verkeer 26 Op weg naar rijbewijs B (€21)+cursus verkeer (€5)
verkeer zonder boek 5 cursus verkeer (€5)
2.1 M + 2.2 M 27,5 Zo gezegd 2.1 M (€13,5) + Zo gezegd 2.2 M (€14)
2.1 M + 2.2 Mwerk 18,5 Zo gezegd 2.1 M (€13,5) + cursus (€5) WERK
2.3 M + 2.4 M 28 Zo gezegd 2.3 M (€14) + Zo gezegd 2.4 M (€14)
2.3 M + 2.4 Mwerk 5 Cursus (€5) WERK
2.3 M + 2.4 Mkantoor 9 Ter Zake-zakelijk Nederlands voor anderstaligenNIEUW
3.1 34 Aan het woord 3.1
4.1 5 cursus (€5) NE4.1
Conversatie 5 cursus (€5) conversatie
    SCHRIFTELIJK GEWOON
2.1 S + 2.2 S 21 Zo gezegd 2.1 S (€10,5) + Zo gezegd 2.2 S (€10,5)
2.3 S + 2.4 S 21 Zo gezegd 2.3 S (€10,5) + Zo gezegd 2.4 S (€10,5)
2.3S + 2.4S op het werk 28,5 Zo werkt het deel 2 (€23,5) + cursus (€5) NIEUW
3.2 19 Beter Nederlands (€14)+cursus(€5) N 3.2
4.2 19 Beter Nederlands (€14)+cursus(€5) N 4.2
    MONDELING KORT
2.1 M + 2.2 M kort 18,5 Zogezegd 2.1 M(€13,5)+cursus(€5) NK2.1-2.2M
2.3 M + 2.4 M kort 18 Taalrecht 2.3 M (€13)+cursus(€5) NK2.3-2.4M
3.1 kort 5 cursus (€5) NK-NKE 3.1
4.1 kort 5 cursus (€5) NK-NKE 4.1
conversatie kort 5 cursus (€5) conversatie
trapje hoger 4.1 kort 5 +
27
cursus (€5) NK4.1 + vrij te koop Academische
taalvaardigheden (€27)
    SCHRIFTELIJK KORT
2.1 S + 2.2 S kort 15,5 Zogezegd 2.2 S (€10,5)+cursus(€5) NK2.1-2.2 S
2.3 S + 2.4 S kort 17 Taalrecht 2.4 S (€12) + cursus (€5) NK2.3-2.4 S
3.2 kort 19 Beter Nederlands (€14)+cursus(€5) N 3.2
3.2kort Hoger onderwijs 20 Taal@hoger onderwijs
4.2 kort 19 Beter Nederlands (€14)+cursus(€5) N 4.2
trapje hoger 4.2 kort 32 Academische taalvaardigheden(€27) +
cursus (€5) NK4.2
Eigen zaak 5 cursus (€5) NK 4.2 Ondernemend Nederlands
    MONDELING EXTRA KORT
2.1 M + 2.2 Mextra kort 18,5 Zogezegd 2.1M(€13,5)+cursus(€5) NKE2.1-2.2M
2.3 M + 2.4 Mextra kort 18 Taalrecht2.3M(€13)+cursus(€5) NKE2.3-2.4M
3.1 extra kort 5 cursus (€5) NK-NKE 3.1
4.1 extra kort 5 cursus (€5) NK-NKE 4.1
    SCHRIFTELIJK EXTRA KORT
2.1 S + 2.2 S extra kort 15,5 Zogezegd 2.2 S (€10,5) + cursus (€5) NKE2.1-2.2 S
2.3 S + 2.4 S extra kort 17 Taalrecht 2.4 S (€12) + cursus (€5) NKE2.3-2.4 S
3.2 extra kort 19 Beter Nederlands (€14)+cursus(€5) N 3.2
4.2 extra kort 19 Beter Nederlands (€14)+cursus(€5) N 4.2
     
  5 Grammatica
     
NEDERLANDS AVOND KORT 1X PER WEEK RG 3 + 4
3.1 34 Aan het woord 3.1
3.2 17 Beter Nederlands (€14)+cursus(€5)N 3.2
4.1 5 cursus NE4.1
4.2 17 Beter Nederlands (€14)+cursus(€5)N 4.2
     
     

 

 

 Prijsverminderingen en vrijstellingen