OPLEIDINGSCHEQUES

 • 50% korting met opleidingscheques voor midden-en laaggeschoolde werknemers en voor hooggeschoolde werknemers in een loopbaangerichte opleiding

KMO PORTEFEUILLE: Meer info vind je hier: https://www.modernetalen.be/nl/extra-info/kmo-portefeuille

 • Volledige vrijstelling (attest)
 • volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld (met attest) voor cursisten die:
  • asielzoeker zijn met materiële hulp
  • een leefloon ontvangen
  • ten laste van deze 2 categorieën zijn
  • een Traject naar werk VDAB-opleiding volgen
  • volledige vrijstelling met attest erkend traject naar werk
  • verplicht ingeschreven werkzoekend zijn en nog geen recht op wachtuitkering

Gedeeltelijke vrijstelling (attest)

 • gedeeltelijke vrijstelling (€ 0,30) van inschrijvingsgeld (met attest) voor cursisten die:
  • een inkomen hebben uit een inschakelings- of werkloosheidsuitkering
  • ten laste zijn van deze categorie
  • 66% arbeidsongeschikt zijn (cursus van 120 uur x €0,30 = 36 euro).
  • Vrijstelling door stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag /SWT (brugpensioen)
  •  gedeeltelijke vrijstelling met attest SWT van RVA of vakbond

SUBSIDIE OPLEIDING OF CURSUS TALEN  (taalacademie)

Ben je 30 jaar of jonger, woon je in Hasselt en wil je een taal studeren bij ons?
Goed nieuws! Dan krijg je €25 van je inschrijvingsgeld terugbetaald door de stad Hasselt.
Hoera! Meer info op https:// https://www.hasselt.be/nl/subsidie-opleiding-of-cursus-talen-taalacademie

Wat

Wil je een vreemde taal leren? Goed nieuws! Dan kan je 25 euro van het inschrijfgeld van je taalopleiding terugbetaald krijgen door de Stad Hasselt.
Je kan de taalopleiding in of buiten Hasselt volgen. Zo dragen we bij aan je persoonlijke ontwikkeling en je kansen op de arbeidsmarkt.
Want talenkennis is een grote troef.

Voor wie

 • Je bent gedomicilieerd in Hasselt.
 • Je bent 30 jaar of jonger.

Hoe aanvragen

Bezorg je aanvraagformulier én inschrijfbewijs van de taalcursus aan dienst Onderwijs via de post of mail naar onderwijs@hasselt.be.