• Moment Uur ..x/week en dag Start - einde
  Meer info volgt

 • Moment Uur ..x/week en dag Start - einde
  Meer info volgt

 • Moment Uur ..x/week en dag Start - einde
  Meer info volgt

 • Moment Uur ..x/week en dag Start - einde
  Meer info volgt

 • Moment Uur ..x/week en dag Start - einde
  Meer info volgt

Voor wie?

 • je bent Nederlands aan het leren
 • je spreekt al (een beetje) Nederlands
 • maar je wil meer Nederlands spreken en meer oefenen
 • buiten de klas spreek je niet veel Nederlands
 • je bent cursist 1.1-1.2 / 2.1-2.2 / 2.3-2.4/ of 3.1-4.1 mondeling

Wat zijn spreektafels?

 • het zijn groepjes van maximum 15 cursisten
 • het is een cursus spreken en oefenen in spreken
 • de spreekoefeningen zijn voor jouw niveau
 • het is 'smiddags, na of voor de les
 • het is spreken/babbelen met elkaar over allerlei dingen
 • er is ook een lesgever

Wat leer je in de spreektafels?

 • je leert spreken over allerlei onderwerpen
 • je leert niet bang te zijn om foutjes te maken
 • je krijgt extra kansen om te spreken
 • je kunt de spreekoefeningen van het boek goed inoefenen
 • je leert woorden en zinnen echt gebruiken en je oefent op structuren en werkwoorden

Wat leer je niet in deze spreektafels?

 • Je leert geen grammatica of grammatica-oefeningen
 • Je leert geen woordenlijsten of werkwoordenlijsten

Wat na deze cursussen?

 • Je ontvangt (als je bijna altijd aanwezig bent en goed meedoet)
  • een attest
 • je kunt verder doen met je modules Nederlands en naar een spreektafel van een volgend niveau komen
 • je begrijpt iedereen beter en je kunt met iedereen beter spreken