Nieuws de dato 7 mei 2020:

Het Centrum organiseert vanaf 16 maart 2020 afstandsonderwijs als alternatief voor de geschorste lessen omwille van de coronacrisis.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden komt afstandsonderwijs tijdelijk in aanmerking voor betaald educatief verlof (BEV). De uren van deze vervanglessen via afstandsonderwijs worden als ‘aanwezig’ geregistreerd op de aanwezigheidsattesten (BEV) voor de deelnemende cursisten.

Voor het Vlaams opleidingsverlof (VOV) komt afstandsonderwijs steeds in aanmerking.

Voor meer informatie kan u ook terecht op volgende links.

https://www.vlaanderen.be/leren-en-werken-combineren/gevolgen-voor-betaald-educatief-verlof-bev-door-opschorting-lessen-vanwege-coronamaatregelen

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/gevolgen-voor-vlaams-opleidingsverlof-door-opschorting-lessen-vanwege-coronavirus

EDUCATIEF VERLOF voor een TAALOPLEIDING

Wat?                

Verlof om lessen te volgen en examens af te leggen. Het resterende gedeelte van het educatief verlof kan in de loop van het schooljaar opgenomen worden volgens een planning die wordt opgemaakt door ondernemingsraad of werkgever.

Wie?         Alle werknemers in de privé-sector

Die voltijds tewerkgesteld zijn
Die deeltijds werken voor zover ze zich in een van de volgende situaties
bevinden:

    • Minstens 4/5 werken
    • Minstens 1/3 werken maar in een variabel uurrooster
    • Minstens halftijds werken in een vast rooster

Oud-cursist?

                     Educatief verlof blijft voor cursisten die DEZELFDE taal blijven volgen en die in schooljaar 2018-2019 al educatief verlof hadden. Zij kunnen dit tot december 2021, ongeacht de richtgraad.

 

Kenmerken?

  • Max 80 verlofuren voor een of meerdere taalcursussen
  • Het eerste getuigschrift van nauwgezetheid wordt na inschrijving overhandigd via de leerkracht. Dit blad is bestemd voor de werkgever.
  • Voor elke afwezigheid moet een geldig afwezigheidsattest binnengebracht worden. Een afwezigheid zonder bewijs is een ongewettigde afwezigheid.
  • Elke drie maanden krijgt de cursus via de leerkracht een ingevuld attest voor de werkgever.
  • Men mag max. 10% van de werkelijk gegeven uren ongewettigd afwezig zijn.

 

Hoe?             Op het secretariaat aanvragen tijdens het inschrijven.