Inschrijvingsgeld:

 • €0.60 per lestijd
 • €72    voor een cursus van 120 lestijden
 • €48    voor een cursus van 80 lestijden
 • €36    voor een gewone cursus lezen/schrijven of spreken/luisteren
 • €24    voor een korte cursus lezen/schrijven of spreken/luisteren

Opleidingscheques:

 • 50% korting met opleidingscheques voor werknemers
 • 50% korting met opleidingscheques voor midden-en laaggeschoolde werknemers en voor hooggeschoolde werknemers in een loopbaangerichte opleiding

KMO portefeuille: Meer info vind je hier: https://www.modernetalen.be/nl/extra-info/kmo-portefeuille

 • Volledige vrijstelling (attest)
 • volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld (met attest) voor cursisten die:
  • asielzoeker zijn met materiële hulp
  • een leefloon ontvangen
  • ten laste van deze 2 categorieën zijn
  • een Traject naar werk VDAB-opleiding volgen
  • verplicht ingeschreven werkzoekend zijn en nog geen recht op wachtuitkering
  • NT2 Richtgraad 1 en Richtgraad 2 volgen en:
   • een inburgeringscontract hebben
   • een inburgeringsattest hebben
   • een EVC-attest hebben

Gedeeltelijke vrijstelling (attest)

 • gedeeltelijke vrijstelling (€ 0,30 ) van inschrijvingsgeld (met attest) voor cursisten die:
  • een inkomen hebben uit een inschakelings- of werkloosheidsuitkering
  • ten laste zijn van deze categorie
  • 66% arbeidsongeschikt zijn
  • doorstroomcursisten van basiseducatie die gedurende 2 opeenvolgende schooljaren een vooropleiding gevolgd hebben van ten minste 120 lestijden