Leer in Limburg

Welke gevolgen heeft de overschakeling naar code rood voor VOV?
De overschakeling op afstandsonderwijs/gecombineerd onderwijs heeft geen gevolgen voor VOV.

 

Vlaams opleidingsverlof (VOV) is nieuw vanaf 1 september 2019
Enkel voor Duits, Engels en Frans tot en met module 2.4 en Nederlands tot en met module 4.2

Vanaf 1 september 2019 heb je als werknemer jaarlijks recht op 125 uur Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dat betekent dat als je een arbeidsgerichte of loopbaangerichte opleiding volgt, je afwezig mag zijn van het werk om die opleiding te volgen of om te studeren met behoud van loon.

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het huidige Betaald educatief verlof.

 

Wie?

 • Je volgt een opleiding die geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives
 • Je bent minstens 50% tewerkgesteld in de prive-sector in het Vlaams gewest.
  Werk je 50% met een vast uurrooster, dan heb je enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd.
  Je kunt het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.
 • Werk je deeltijds (minstens 25%), dan wordt het recht op VOV in verhouding aangepast.
  Bijvoorbeeld: bij 75% werkuren, heb je recht op 93,75 uren VOV.

Hoe aanvragen?

 • Meld bij je inschrijving aan de balie dat je gebruik wil maken van VOV. Je ontvangt dan een registratienummer (ODB-nummer).
 • Bezorg het inschrijvingsformulier aan je werkgever.
 • Je werkgever kan het VOV ingeven in het WSE-loket.
 • Je bent verplicht om aan het examen deel te nemen. Je dient ook gedurende 3 jaar je gewettigde afwezigheidsattesten te bewaren.

Meer info? Telefoon 1700, e-mail: vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be