Leer in Limburg
Prijs
Meer info over inschrijvingsgeld en vrijstellingen

Hoeveel kost een cursus?

 • Inschrijvingsgeld: € 0,60 per lestijd
  • €72 voor een cursus van 120 lestijden
  • €48 voor een cursus van 80 lestijden
  • €36 voor een extra cursus van 60 lestijden
  • €24 voor een extra cursus van 40 lestijden
  • €12 voor een extra cursus van 20 lestijden
 • Handboek, werkboek of cursus
 • Extra lesmateriaal (kopies): €1

 

Volledige vrijstelling

Wie betaalt geen inschrijvingsgeld?

 • Cursisten met een attest van inburgering (tot en met module 2.4)
 • Cursisten met een inburgeringscontract (max. 1 jaar oud)
 • Cursisten met een attest van leefloon (max. 1 maand oud)*
 • Cursisten met een VDAB-attest voor volledige vrijstelling inschrijvingsgeld (max. 1 maand oud)*
 • Cursisten met een attest voor asielzoekers met materiële hulp (max. 1 maand oud)*
 • Cursisten met een attest sociale wooncode 
 • Gedetineerden
 • Cursisten die verblijven in een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)
 • Cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk
 • Cursisten die deeltijds secundair beroepsonderwijs volgen in combinatie met een bijkomende opleiding in het volwassenenonderwijs
 • Niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven
 • Minderjarigen die leven in beschermd wonen

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest

 

Gedeeltelijke vrijstelling

Inschrijvingsgeld: € 0,30 per lestijd

  • €36 voor een cursus van 120 lestijden
  • €24 voor een cursus van 80 lestijden
  • €18 voor een extra cursus van 60 lestijden
  • €12 voor een extra cursus van 40 lestijden
  • €6 voor een extra cursus van 20 lestijden

Wie betaalt minder inschrijvingsgeld?

  • Cursisten met een VDAB-attest voor gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld (max. 1 maand oud)*
  • Cursisten met een attest van arbeidsongeschiktheid (ten minste 66%)*
  • Cursisten met een attest van integratietegemoetkoming aan mindervalide personen (tot 65 jaar)*
  • Cursisten met een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap* 
  • Cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk

*Of wanneer je ten laste bent van iemand met dit attest 

 

Vrijstelling inschrijvingsgeld aanvragen

Bij jouw inschrijving kan het centrum via tariefsuggestie controleren of je in aanmerking komt voor een vrijstelling of een verminderd inschrijvingstarief. Voor sommige vrijstellingen moet je het attest nog meenemen naar je inschrijving.

Raadpleeg het overzicht van de attesten waarmee je de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld kunt aanvragen:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs

 

Opgelet!

Als je je binnen een periode van 6 schooljaren een vierde keer wil inschrijven voor eenzelfde module verhoogt het inschrijvingsgeld.

Bereken het inschrijvingsgeld door het aantal lestijden te vermenigvuldigen:

 • Met 3 euro als je geen volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld hebt
 • Met 1,5 euro als je een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld hebt
  Het hogere inschrijvingstarief geldt niet voor een inschrijving in een open module.

Het hogere inschrijvingstarief geldt niet voor een inschrijving in een open module.