• Yangın veya olağanüstü bir hal durumunda, lütfen grupla büyük çevre yolunda (grote ring) ortaokul binasının önündeki toplanma yerine hareket ediniz.
  • Bunun için yeşil yolu takip ediniz.
  • Hiçbir zaman girişteki asfalt yolda durmayınız, yardım hizmetlerini büyük ölçüde engellemiş olursunuz.
  • İtfaiye güzergahına kesinlikle park etmeyiniz.

Evacuatieschema