Arabisch 1.2
Nu je het alfabet en een basis woordenschat onder de knie hebt, gaan we in deze module verder met het uitbreiden van je woordenschat en grammatica.
Campus Hasselt
op maandag (18u15 - 21u30)
start op 
wekelijks
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€182,50
handboek
€5,00
Wat leer je?
  • Uitbreiding woordenschat en grammatica

  • Spreken over hobby's

  • Activiteiten in het heden en het verleden beschrijven

  • Een gesprek voeren bij de dokter

  • Gevoelens uiten

  • Een gesprek voeren op de markt of in de winkel

  • Spreken over je huis

  • Je leert de taal al doende aan de hand van dialogen, rollenspellen, groepswerkjes, leesoefeningen, schrijfoefeningen, luisteroefeningen,…

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Arabisch 1.1 behaald (= Breakthrough 1) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat Arabisch 1.2 (= Breakthrough 2 of niveau A1 van het Europees referentiekader).