Arabisch 1.4
In deze module leren we informatie uitwisselen in verband met reizen, klachten, het weer, levensomstandigheden,…
Deze module wordt momenteel niet georganiseerd.

Ben je geïnteresseerd om deze module te volgen? Neem dan contact met ons op via info@modernetalen.be
Wat leer je?
  • Hotels reserveren en je reis plannen

  • Klachten formuleren

  • Informatie geven over het weer

  • Je leert de taal al doende aan de hand van dialogen, rollenspellen, groepswerkjes, leesoefeningen, schrijfoefeningen, luisteroefeningen,…

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Arabisch 1.3 behaald (= Waystage 1) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat Arabisch 1.4 (= Waystage 2 of niveau A2 van het Europees referentiekader).
Je behaalt ook het certificaat Arabisch richtgraad 1.