Duits 2.3
In deze module bouwen we verder op de kennis die je reeds verwierf in de eerdere modules: aan de hand van gevarieerde oefeningen leer je vlot spreken, schrijven, lezen en luisteren.
Deze module wordt momenteel niet georganiseerd.

Ben je geïnteresseerd om deze module te volgen? Neem dan contact met ons op via info@modernetalen.be
Wat leer je?
  • Uitbreiding woordenschat en grammatica

  • Je leert de taal al doende aan de hand van dialogen, rollenspellen, leesoefeningen, schrijfoefeningen, luisteroefeningen, liedjes, video's,…

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Duits 2.2 behaald (= Threshold 2) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat Duits 2.3 (= Threshold 3 of niveau B1 van het Europees referentiekader).