Duits 4.1
In deze conversatiemodule leer je je steeds nauwkeuriger en genuanceerder uitdrukken.
Deze module wordt momenteel niet georganiseerd.

Ben je geïnteresseerd om deze module te volgen? Neem dan contact met ons op via info@modernetalen.be
Wat leer je?
  • Je verwerft steeds meer specifieke woordenschat en leert typische uitdrukkingen. Specifieke taalstructuren maak je je op deze manier al doende eigen.

  • We kijken naar TV-fragmenten en luisteren naar radiofragmenten. Dit kunnen actuele fragmenten zijn, maar er komen veel andere interessante thema’s aan bod.

  • Op vraag van cursisten worden specifieke grammaticale items herhaald.

  • De verdere ontwikkeling van de Duitse taal gebeurt op een actieve wijze d.m.v. dialogen, groepswerkjes, discussies, vragen beantwoorden, mening uiten, samenvatten, …

Instapvoorwaarden
Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Duits 3.1 behaald (= Vantage mondeling) of heb je een niveautest afgelegd.
Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat Duits 4.1 (= Effectiveness mondeling of niveau C1 van het Europees referentiekader).