NT2 4.1
In deze module staan spreek- en luistervaardigheid centraal. We zetten de puntjes op de i: de nadruk ligt op uitbreiding van je woordenschat, een precieze formulering, grammaticale correctheid en een correcte uitspraak. 
Campus Hasselt
voormiddag
normale cursus
4x/week
 - 
ma-di-do-vr
09u00 - 12u10
normale cursus van 120 lestijden
bedrag inschrijving
€73,00
handboek
€5,00
Wat leer je?

We oefenen spreekvaardigheden die van pas komen in een professionele of sociale context: een betoog houden, een elevator pitch houden, diagrammen, grafieken en tabellen toelichten, debatteren, een verhaal vertellen, een presentatie of minilezing houden, …

  • spreken over verschillende onderwerpen, die ook abstract, complex en delicaat kunnen zijn

  • efficiënt, goed gestructureerd en met veel details communiceren in professionele en sociale situaties 

  • gedetailleerde beschrijvingen geven, bijvoorbeeld van een product, een vereniging, een voorwerp, …

  • discussiëren over actuele thema’s 

  • langere en complexe audio- of videofragmenten begrijpen over actuele thema’s als de bedrijfswereld, mobiliteit, huisvesting, technologie en cultuur

Instapvoorwaarden
NT2 Vantage 3.1  (B2 mondeling) behaald
Extra informatie
  • Gedurende deze module krijg je toegang tot gratis online oefeningen

Kwalificatie
Als je slaagt voor deze module, behaal je het deelcertificaat van de module NT2 Effectiveness richtgraad 4 (C1 mondeling).